Từ vựng tiếng Nhật chỉ các động vật biển

Hôm nay xkld nhật bản xin giới thiệu với bạn bài học Từ vựng tiếng Nhật về các động vật biển.

Học từ vựng qua hình ảnh cũng là một cách thú vị, đánh vào trực quan của người học sẽ nâng cao khả năng tưởng tượng và khắc sâu trí nhớ các từ đã học. Nhận thức được tầm quan trọng của hình ảnh với tư duy con người.