Đơn hàng ngành sơn thi tuyển 15/08 lương cơ bản 151.000 yên/tháng

Xkld nhật bản thông báo đơn hàng xkld nhật bản Đơn hàng ngành sơn thi tuyển 15/08 lương cơ bản 151.000 yên/tháng chưa kể làm thêm và tăng ca  1. THÔNG TIN ĐIỀU KIỆN TUYỂN CHỌN CỦA ĐƠN HÀNG Ngành nghề tuyển:  Ngành Sơn ( các công việc liên quan đến pha chế sơn… ). Phỏng vấn dự kiến: ngày 07 – 15/08/2016 . Dự kiến...