Cách giới thiệu bản thân bằng tiếng Nhật – xkld nhat ban

Hôm nay xkld nhật bản sẽ cũng bạn học tiếng Nhật qua cách giới thiệu bản thân. Thông thường chúng ta hay bắt đầu bằng cách giới thiệu bản thân. りーさん は ベトナムじん ですか。 Cô Ly có phải là người Việt Nam không ? ビンさん も ベトナムじん です。 Anh Vinh cũng là… Read More