Cách nói đây là, kia là trong tiếng Nhật – xkld nhat ban

Bạn chưa biết chỉ đây là cái … và kia là cái … trong tiếng Nhật như thế nào? Hãy cùng xkld nhat ban học cách nói chỉ đồ vật đây là, kia là trong tiếng Nhật ở bài học dưới đây.

これは本です。
Đây là quyển sách. (Quyển sách gần người nói)

それは本です。

Kia là quyển sách. (Quyển sách xa người nói và người nghe)

それはわたしの本です。
Kia là quyển sách của tôi.

この本はわたしのです。
Quyển sách này là của tôi.

この本はだれのですか。
Quyển sách này là của ai?

Ví dụ  : 

これはじしょですか。
Đây có phải là quyển từ điển không?

はい、そうです。
Vâng, đúng vậy.

それはえんぴつですか。
Kia là bút chì phải không?

いいえ、そうではありません。ボールペンです
Không phải, đây là bút bi.

それは何ですか。
Kia là cái gì vậy?

これはライターです。
Đây là bật lửa.

それはボールペンですか、シャープペンシルですか。
Đó là bút bi hay là bút chì vậy?

シャープペンシルです。
Đây là bút chì.

あれはだれのかばんですか。
Kia là cặp của ai vậy?

リーさんのかばんです。

Cặp của anh Ly.

このじしょはあなたのですか。
Quyển từ điển này là của bạn phải không?

いいえ、わたしのではありません。
Không, không phải của tôi.

この本はだれのですか。
Quyển sách này là của ai vậy?

わたしのです。
Là của tôi.

Hy vọng đã giúp ích cho các bạn trong việc làm quen và chinh phục tiếng Nhật.